NODES SPORT NETTING KATALOG

Güvenlik Ağları

Şubat 2023

Merdiven Filesi Ağı - Genel

Merdiven Filesi ve Önemi

Hemen hemen her yapıda bulunan merdivenlerin, ne yazık ki her zaman güvenliği yeterince sağlanmış olmayabiliyor. Yüksek yapılarda merdiven güvenliği, üzerinde titizlikle durulması gereken hayati bir konu. Kalabalık ortak yaşam alanlarında yüksekten düşme gibi kazaların önüne geçebilmek için Merdiven Güvenlik Filesi uygulaması hayat kurtarıcı bir önlem oluğu gibi, kullanımının zorunluluk taşıdığı da söylenebilir. Özellikle çocukların yoğunlukla bulunduğu alanlarda merdivenler ciddi bir risk unsurudur. Bu alanlarda sadece yetişkin gözetimi ise maalesef çocukların güvenliğini sağlamak için yeterli olmuyor. Okullarda güvenliği sağlanmamış merdivenlerin etrafında...

Haziran 2022

Eylül 2021

Güvenlik ve Güvenlik Filesi

Güvenlik Ağlarına Genel Bakış Güvenlik Ağları düşme riskinin var olduğu alanlarda pasif koruma sağlayan emniyet sistemleridir. İnşaatlarda, yüksek yapıların balkon ve pencerelerinde, merdivenlerde, galeri boşluklarında, asansör boşluklarında ve yüksekten düşme riski barındıran pek çok alanda Güvenlik Ağı kullanımı söz konusu tehlikeleri en aza indirmektedir. Havuzlar, pistler, depolar gibi farklı risk unsurlarının söz konusu olduğu mekanlarda da can ve mal güvenliğini sağlamak için kullanılan en etkili yöntemdir. Güvenlik Ağları, kullanıldığı mekanlarda çalışan veya yaşayan insanların hareket alanlarını kısıtlamadan güvenliklerini sağlar. Güvenlik Ağları...

Merdiven Güvenliği ve Filesi

Merdiven Güvenliği Merdivenler neredeyse tüm yapılarda bulunur ve her zaman yeteri kadar güvenli değildir. Özellikle okul binaları, hastaneler, alışveriş merkezleri gibi kalabalık ve çocukların çok olduğu alanlarda merdivenler daha da tehlikeli olabilir. Her yıl yüksekten düşme vakalarının çok büyük bir kısmı merdivenlerde yaşanmaktadır. Anlık dikkatsizliklerin ve dalgınlıkların ciddi sonuçlara yol açmaması için bu gibi alanlarda merdivenlerin güvenliğini sağlamak hayati önem taşır. Toplu yaşam alanlarının haricinde, özellikle çocuklu aileler için, evlerdeki ve özel mülklerdeki merdivenler de ciddi tehlike oluşturabilir. Merdiven Güvenlik Filesi...

Havuz Güvenliği ve Filesi

Havuzlar tatil sezonlarında kullanıma açıkken özellikle çocuklar ve evcil hayvanlar için güvenliği titizlikle sağlanması gereken bir tehdit unsuru olabiliyor. Aynı şekilde kullanıma kapatıldığında boş havuzlar da pek çok kazaya yol açabilmektedir. Bu sebeple Havuz Güvenlik Filesi Ağları havuz ve havuz çevresinin güvenliğini sağlamak için kullanır. Havuzun etrafına çit olacak şeklinde veya üzerine gerdirilmek suretiyle kullanılanımı mümkün olan Havuz Güvenlik Filesi Ağları, havuz güvenliğini sağlamak için diğer yöntemlere nazaran daha düşük maliyetlidir ve kullanımı ve montajı kolaydır. Havuz kullanılacağı zaman Havuz...

Galeri Güvenliği ve Filesi – V2

Galeri Boşluğu Güvenlik Filesi Ağları yapıların katları arasındaki galeri boşluklarının güvenliğini sağlamak adına kullanılır. Galeri boşlukları otel, alışveriş merkezi, okul, hastane gibi birçok yapıda konumlandırılabilir. Yapı yönetmelikleri şartları dolayısıyla veya mimari ve estetik tercihlerden ötürü binalarda konumlandırılması mümkündür. Özellikle okul, hastane ve alışveriş merkezleri gibi halka açık, kalabalık ve çocukların yoğun bir şekilde bulunduğu mekânlarda yer alan galeri boşlukları büyük risk unsuru olabilir. Bu gibi mekanlarda konumlandırılan galeri boşluklarında kazalar ve intihar vakaları yaşanabilmektedir. Aynı zamanda galeri boşlukları inşaat alanlarında...

Raf Güvenliği ve Filesi

Raf Koruma Filesi Ağı yüksek ve kalabalık rafların daha güvenli hale getirilmesi için kullanılır. Özellikle tabandan tavana rafların olduğu ve ağır yüklerin yüksek raflarda depolandığı alanlar ciddi tehlike arz edebilmektedir. Yüksek raflardan düşen ağır malzemelerin ciddi yaralanmalara yol açması ve can kaybına sebep olması mümkündür. Aynı zamanda yüksek, kalabalık ve aşırı yüklü raflarda, önlem alınmadığı takdirde, ürünler zarar görebilir ve maddi kayba yol açabilir. Doğal afetler, iş kazaları ya da rafların yanlış kullanımı gibi sebeplerden dolayı ortaya çıkabilecek olumsuzluklar Raf...

İnşaat Güvenliği ve Filesi

İnşaat Sektöründe İnşaat Güvenlik Filesinin Önemi İnşaat Güvenlik Filesi inşaat alanlarında yaşanabilecek tüm kazaların önüne geçebilmek için kullanılır. İnşaat sektörü genel yapısı gereği diğer sektörlere nazaran çok daha fazla risk unsuru barındırmaktadır. Özellikle yüksekte yapılan çalışmalarda meydana gelen kazalar çok ağır yaralanmalar ve ölüm ile sonuçlanabilmektedir. İş kazalarının son derece yoğun olduğu bu alanda işçi sağlığı ve güvenliği konusunda titiz davranmak ve taviz vermeden alınması gereken tüm güvenlik önlemlerini eksiksiz bir şekilde almak hayati önem taşır. İnşaat Güvenlik Filesi Ağı yüksek...

Balkon Güvenlik Filesi

Balkon Kapama Filesi Ağı Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Balkon Kapama Filesi Ağı gerek yüksek binaların üst katlarında bulunan balkonlarda, gerekse daha alt katlarda bulunan balkonlarda yaşanabilecek tüm kaza ve olumsuzlukların önüne geçmek için kullanılır. Balkonlar özellikle yeni yürümeye başlayan çocukların ve evcil hayvanların güvenliği için büyük bir tehdit unsuru olabilir. Buna çözüm olarak balkonları tamamen kapatmak veya balkon kullanımını sınırlandırmak yerine Balkon Kapama Filesi Ağı kullanarak daha güvenli hale getirmek mümkündür. Balkon Kapama Filesi Ağları yetişkinlerin, çocukların ve evcil hayvanların...

Çocuk Güvenlik Filesi – V2

Çocuk Güvenlik Filesi Çocuk Güvenlik Filesi Ağları balkonlar, merdiven korkulukları, merdiven boşlukları, oyun alanları, bebek odaları gibi pek çok alanda çocukların güvenliğini sağlamak için kullanılır. Emekleyen ve yürümeyi yeni öğrenen çocuklar başta olmak üzere bu alanlar, yetişkin gözetimi altında olsalar bile, tüm çocuklar için tehlikeli olabilir. Çocuk Güvenlik Filesi Ağı, oyun esnasında ve günlük yaşamın içinde yaşanması muhtemel olan kazaların önüne geçebilmek için sıkça tercih edilen ve son derece etkili bir yöntemdir. Çocuk Güvenlik Filesi Ağları, çocuklar için tehdit oluşturabilecek tüm...