NODES SPORT NETTING KATALOG

Etiket - Galeri Filesi

Haziran 2021

Galeri Güvenliği ve Filesi – V2

Galeri Boşluğu Güvenlik Filesi Ağları yapıların katları arasındaki galeri boşluklarının güvenliğini sağlamak adına kullanılır. Galeri boşlukları otel, alışveriş merkezi, okul, hastane gibi birçok yapıda konumlandırılabilir. Yapı yönetmelikleri şartları dolayısıyla veya mimari ve estetik tercihlerden ötürü binalarda konumlandırılması mümkündür. Özellikle okul, hastane ve alışveriş merkezleri gibi halka açık, kalabalık ve çocukların yoğun bir şekilde bulunduğu mekânlarda yer alan galeri boşlukları büyük risk unsuru olabilir. Bu gibi mekanlarda konumlandırılan galeri boşluklarında kazalar ve intihar vakaları yaşanabilmektedir. Aynı zamanda galeri boşlukları inşaat alanlarında...