NODES SPORT NETTING KATALOG

Etiket - Güvenlik Ağı

Eylül 2021

Güvenlik ve Güvenlik Filesi

Güvenlik Ağlarına Genel Bakış Güvenlik Ağları düşme riskinin var olduğu alanlarda pasif koruma sağlayan emniyet sistemleridir. İnşaatlarda, yüksek yapıların balkon ve pencerelerinde, merdivenlerde, galeri boşluklarında, asansör boşluklarında ve yüksekten düşme riski barındıran pek çok alanda Güvenlik Ağı kullanımı söz konusu tehlikeleri en aza indirmektedir. Havuzlar, pistler, depolar gibi farklı risk unsurlarının söz konusu olduğu mekanlarda da can ve mal güvenliğini sağlamak için kullanılan en etkili yöntemdir. Güvenlik Ağları, kullanıldığı mekanlarda çalışan veya yaşayan insanların hareket alanlarını kısıtlamadan güvenliklerini sağlar. Güvenlik Ağları...

Havuz Güvenliği ve Filesi

Havuzlar tatil sezonlarında kullanıma açıkken özellikle çocuklar ve evcil hayvanlar için güvenliği titizlikle sağlanması gereken bir tehdit unsuru olabiliyor. Aynı şekilde kullanıma kapatıldığında boş havuzlar da pek çok kazaya yol açabilmektedir. Bu sebeple Havuz Güvenlik Filesi Ağları havuz ve havuz çevresinin güvenliğini sağlamak için kullanır. Havuzun etrafına çit olacak şeklinde veya üzerine gerdirilmek suretiyle kullanılanımı mümkün olan Havuz Güvenlik Filesi Ağları, havuz güvenliğini sağlamak için diğer yöntemlere nazaran daha düşük maliyetlidir ve kullanımı ve montajı kolaydır. Havuz kullanılacağı zaman Havuz...

Galeri Güvenliği ve Filesi – V2

Galeri Boşluğu Güvenlik Filesi Ağları yapıların katları arasındaki galeri boşluklarının güvenliğini sağlamak adına kullanılır. Galeri boşlukları otel, alışveriş merkezi, okul, hastane gibi birçok yapıda konumlandırılabilir. Yapı yönetmelikleri şartları dolayısıyla veya mimari ve estetik tercihlerden ötürü binalarda konumlandırılması mümkündür. Özellikle okul, hastane ve alışveriş merkezleri gibi halka açık, kalabalık ve çocukların yoğun bir şekilde bulunduğu mekânlarda yer alan galeri boşlukları büyük risk unsuru olabilir. Bu gibi mekanlarda konumlandırılan galeri boşluklarında kazalar ve intihar vakaları yaşanabilmektedir. Aynı zamanda galeri boşlukları inşaat alanlarında...

İnşaat Güvenliği ve Filesi

İnşaat Sektöründe İnşaat Güvenlik Filesinin Önemi İnşaat Güvenlik Filesi inşaat alanlarında yaşanabilecek tüm kazaların önüne geçebilmek için kullanılır. İnşaat sektörü genel yapısı gereği diğer sektörlere nazaran çok daha fazla risk unsuru barındırmaktadır. Özellikle yüksekte yapılan çalışmalarda meydana gelen kazalar çok ağır yaralanmalar ve ölüm ile sonuçlanabilmektedir. İş kazalarının son derece yoğun olduğu bu alanda işçi sağlığı ve güvenliği konusunda titiz davranmak ve taviz vermeden alınması gereken tüm güvenlik önlemlerini eksiksiz bir şekilde almak hayati önem taşır. İnşaat Güvenlik Filesi Ağı yüksek...

Balkon Güvenlik Filesi

Balkon Kapama Filesi Ağı Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Balkon Kapama Filesi Ağı gerek yüksek binaların üst katlarında bulunan balkonlarda, gerekse daha alt katlarda bulunan balkonlarda yaşanabilecek tüm kaza ve olumsuzlukların önüne geçmek için kullanılır. Balkonlar özellikle yeni yürümeye başlayan çocukların ve evcil hayvanların güvenliği için büyük bir tehdit unsuru olabilir. Buna çözüm olarak balkonları tamamen kapatmak veya balkon kullanımını sınırlandırmak yerine Balkon Kapama Filesi Ağı kullanarak daha güvenli hale getirmek mümkündür. Balkon Kapama Filesi Ağları yetişkinlerin, çocukların ve evcil hayvanların...

İnşaat Güvenlik Filesi

İnşaat alanında çalışma hayatı, diğer sektörlere nazaran, içerisinde pek çok tehdit unsurunu barındırmaktadır. Özellikle yüksekte yapılan çalışmalarda meydana gelen kazalar çok ağır yaralanmalar ve ölüm ile sonuçlanmaktadır. İş kazalarının son derece yoğun olduğu bu alanda işçi sağlığı ve güvenliği konusunda titiz davranmak ve taviz vermeden alınması gereken tüm önlemlerin almak hayati önem taşır. İnşaat alanlarında alınması gereken en önemli önlemlerden biri de İnşaat Güvenlik Filesi Ağlarıdır. İnşaat Güvenlik Ağı düşmelere karşı koruma sağlarken çalışanların hareket alanlarını kısıtlamadan çalışmalarına da olanak...

Güvenlik Filesi - Blog

Güvenlik Ağları – Genel Kullanım

Güvenlik Filesi Ağları, iç ve dış mekanlarda, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan son derece etkili ve ekonomik bir yöntemdir. Güvenlik Ağı; merdiven, havuz, inşaat, balkon, galeri boşluğu, asansör boşluğu, pistler, depolar ve raflar gibi güvenlik açığı oluşturan tüm alanlarda rahatlıkla kullanılır ve bu alanları sizler için güvenli hale getirir. Güvenlik Fileleri yaşanması mümkün olan pek çok kazanın, pek çok can kaybının ve yaralanmanın önüne geçmek için en etkili yoldur. Güvenliğiniz için tehdit oluşturan tüm alanlarda Güvenlik Filesi...

Havuz Güvenliği – Genel Bakış

Havuz Güvenlik Fileleri, havuzların etrafına çit şeklinde ya da havuzun üzerine gerdirilmek suretiyle, havuzun güvenliğini sağlamak adına kullanılır. Havuzların, özellikle çocuklar ve evcil hayvanlar için, risk oluşturmaması adına alınan etkili bir önlemdir. Güvenliği sağlanmadığı müddetçe havuzlar ciddi tehlikeler oluşturabilir ve büyük kazalara sebep olabilir. Düşme, boğulma ve havuzun güvenliğinin olmaması sebebiyle yaşanabilecek ciddi yaralanmalar ve hatta can kayıplarının önüne geçmek adına havuzun tam anlamıyla güvenliğini sağlamak önemlidir. Yüzme Havuzu Güvenlik Ağları, havuzların güvenliğini sağlamak adına alınacak en etkili önlemdir. Havuzlar, yaz...

Merdiven Güvenliği İçin – Güvenlik Fileleri

Merdiven Güvenliği İçin Güvenlik Fileleri Merdiven Güvenlik Fileleri, apartmanlarda, okullarda, hastanelerde, mağazalarda, alışveriş merkezlerinde kısacası hayatımızın hemen her alanında yer alan merdivenlerde güvenliği sağlamak adına alınan son derece önemli bir önlemdir. Sıklıkla yaşanmakta olan merdiven kazalarının önüne geçmek için alınabilecek en etkili ve ekonomik önlemdir. Günümüzde hâlâ iş kazalarının ve yüksekten düşme olaylarının bir çoğu, neredeyse üçte biri, merdivenlerde meydana gelmektedir. Özellikle yüksek binaların yüksek katlarında meydana gelen merdiven kazaları ne yazık ki ciddi yaralanmalarla, hatta ölümle sonuçlanabilmektedir. Bu sebeple merdiven güvenliği...

Aralık 2020

Kayak Sporu ve Kayak Pisti Güvenliği

Kayak, yumuşak kara batmadan gerekli ekipmanlar yardımıyla kar üzerinde kayarak ilerlemek suretiyle yapılan bir spor dalıdır. Kış turizminin vazgeçilmez spor dallarından ve eğlencelerinden biri olan kayağın tarihçesi de bin yıllar öncesine dayanıyor. İlk önce karda batmamak için insanların çeşitli ağaçlardan, çeşitli şekillerde parçalar yapmasıyla ortaya çıktığı düşünülüyor. Sibirya, Moğolistan ve Altaylar’da ortaya çıkmış ve daha sonra Kuzey Amerika, Balkanlar, Anadolu ve Kuzeybatı yönünde İskandinavya ve İzlanda’ya doğru yayılmıştır. Topraklarımız üzerinde de bin yıllar önce Baykal Gölü çevresinde karda yürüme aracı olarak...