NODES SPORT NETTING KATALOG

Etiket - Güvenlik

Eylül 2021

Güvenlik ve Güvenlik Filesi

Güvenlik Ağlarına Genel Bakış Güvenlik Ağları düşme riskinin var olduğu alanlarda pasif koruma sağlayan emniyet sistemleridir. İnşaatlarda, yüksek yapıların balkon ve pencerelerinde, merdivenlerde, galeri boşluklarında, asansör boşluklarında ve yüksekten düşme riski barındıran pek çok alanda Güvenlik Ağı kullanımı söz konusu tehlikeleri en aza indirmektedir. Havuzlar, pistler, depolar gibi farklı risk unsurlarının söz konusu olduğu mekanlarda da can ve mal güvenliğini sağlamak için kullanılan en etkili yöntemdir. Güvenlik Ağları, kullanıldığı mekanlarda çalışan veya yaşayan insanların hareket alanlarını kısıtlamadan güvenliklerini sağlar. Güvenlik Ağları...

Galeri Güvenliği ve Filesi – V2

Galeri Boşluğu Güvenlik Filesi Ağları yapıların katları arasındaki galeri boşluklarının güvenliğini sağlamak adına kullanılır. Galeri boşlukları otel, alışveriş merkezi, okul, hastane gibi birçok yapıda konumlandırılabilir. Yapı yönetmelikleri şartları dolayısıyla veya mimari ve estetik tercihlerden ötürü binalarda konumlandırılması mümkündür. Özellikle okul, hastane ve alışveriş merkezleri gibi halka açık, kalabalık ve çocukların yoğun bir şekilde bulunduğu mekânlarda yer alan galeri boşlukları büyük risk unsuru olabilir. Bu gibi mekanlarda konumlandırılan galeri boşluklarında kazalar ve intihar vakaları yaşanabilmektedir. Aynı zamanda galeri boşlukları inşaat alanlarında...

Aralık 2020

Kayak Sporu ve Kayak Pisti Güvenliği

Kayak, yumuşak kara batmadan gerekli ekipmanlar yardımıyla kar üzerinde kayarak ilerlemek suretiyle yapılan bir spor dalıdır. Kış turizminin vazgeçilmez spor dallarından ve eğlencelerinden biri olan kayağın tarihçesi de bin yıllar öncesine dayanıyor. İlk önce karda batmamak için insanların çeşitli ağaçlardan, çeşitli şekillerde parçalar yapmasıyla ortaya çıktığı düşünülüyor. Sibirya, Moğolistan ve Altaylar’da ortaya çıkmış ve daha sonra Kuzey Amerika, Balkanlar, Anadolu ve Kuzeybatı yönünde İskandinavya ve İzlanda’ya doğru yayılmıştır. Topraklarımız üzerinde de bin yıllar önce Baykal Gölü çevresinde karda yürüme aracı olarak...