NODES SPORT NETTING KATALOG

Etiket - Merdiven Ağı

Şubat 2023

Merdiven Filesi Ağı - Genel

Merdiven Filesi ve Önemi

Hemen hemen her yapıda bulunan merdivenlerin, ne yazık ki her zaman güvenliği yeterince sağlanmış olmayabiliyor. Yüksek yapılarda merdiven güvenliği, üzerinde titizlikle durulması gereken hayati bir konu. Kalabalık ortak yaşam alanlarında yüksekten düşme gibi kazaların önüne geçebilmek için Merdiven Güvenlik Filesi uygulaması hayat kurtarıcı bir önlem oluğu gibi, kullanımının zorunluluk taşıdığı da söylenebilir. Özellikle çocukların yoğunlukla bulunduğu alanlarda merdivenler ciddi bir risk unsurudur. Bu alanlarda sadece yetişkin gözetimi ise maalesef çocukların güvenliğini sağlamak için yeterli olmuyor. Okullarda güvenliği sağlanmamış merdivenlerin etrafında...

Haziran 2021

Merdiven Güvenliği ve Filesi

Merdiven Güvenliği Merdivenler neredeyse tüm yapılarda bulunur ve her zaman yeteri kadar güvenli değildir. Özellikle okul binaları, hastaneler, alışveriş merkezleri gibi kalabalık ve çocukların çok olduğu alanlarda merdivenler daha da tehlikeli olabilir. Her yıl yüksekten düşme vakalarının çok büyük bir kısmı merdivenlerde yaşanmaktadır. Anlık dikkatsizliklerin ve dalgınlıkların ciddi sonuçlara yol açmaması için bu gibi alanlarda merdivenlerin güvenliğini sağlamak hayati önem taşır. Toplu yaşam alanlarının haricinde, özellikle çocuklu aileler için, evlerdeki ve özel mülklerdeki merdivenler de ciddi tehlike oluşturabilir. Merdiven Güvenlik Filesi...

Merdiven Güvenliği İçin – Güvenlik Fileleri

Merdiven Güvenliği İçin Güvenlik Fileleri Merdiven Güvenlik Fileleri, apartmanlarda, okullarda, hastanelerde, mağazalarda, alışveriş merkezlerinde kısacası hayatımızın hemen her alanında yer alan merdivenlerde güvenliği sağlamak adına alınan son derece önemli bir önlemdir. Sıklıkla yaşanmakta olan merdiven kazalarının önüne geçmek için alınabilecek en etkili ve ekonomik önlemdir. Günümüzde hâlâ iş kazalarının ve yüksekten düşme olaylarının bir çoğu, neredeyse üçte biri, merdivenlerde meydana gelmektedir. Özellikle yüksek binaların yüksek katlarında meydana gelen merdiven kazaları ne yazık ki ciddi yaralanmalarla, hatta ölümle sonuçlanabilmektedir. Bu sebeple merdiven güvenliği...

Ekim 2020

Merdiven Güvenlik Filesi - Genel Bakış

Merdiven Güvenlik Filesi Ağı – Genel Bakış

Günlük hayatta sıkça kullandığımız, hayatımızın neredeyse her alanında yer alan merdivenler, insanlık tarihinin en eski buluşlarından biridir. Bunun yanı sıra iş kazalarının en sık yaşandığı yerlerden biri de merdivenlerdir. Yüksekten düşme olaylarının büyük bir kısmı merdivenden düşme şeklinde meydana gelmektedir. Aynı şekilde hayatımızın her alanında kullandığımız merdivenler, gerek teknik özellikleri gerek kişilerin yanlış davranışları nedeniyle başta çocuklar olmak üzere birçok insan için risk oluşturmaktadır. Bu risklere karşı alınacak basit önlemlerle merdiven kazalarının önüne geçmek mümkündür. Merdivenlerin doğru teknik özelliklerle inşa edilmesinin yanı...